+90 549 2119000 - 2129000 info@alpimpatent.com

MARKA

Mal ve/veya hizmetlerinizi bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullandığınız isim ve işaretleri korumak ve başkaları tarafından kullanılmasını önlemenin en doğru yolu marka başvurusu yapmaktır. Tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur ancak 10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

 

•  Başvuru Öncesi Ön Araştırma
•  Başvuru

•  Marka Gözlem – Tescilli Markaların Takibi 
•  İtiraz
•  Lisans Sözleşmesi Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
•  Devir/Birleşme Sözleşmesi Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
•  Yenileme İşlemi
•  Adres, Unvan, Nevi Değişikliğinin Sicile Kayıt İşlemi
•  Hukuki Danışmanlık

Araştırma ve geliştirme yatırımlarınız sonucunda ortaya çıkan buluşlarınızı korumanın en doğru yolu patent ya da faydalı model belgesi başvurusu yapmaktır. Patent belgesi söz konusu buluş için 20 yıl, faydalı model belgesi ise 10 yıl koruma sağlar.

•  Başvuru Öncesi Ön araştırma
•  Başvuru
•  Başvurudan Belge Alma Aşamasına Kadar Yer Alan Prosedürel İşlemler
•  Lisans Sözleşmesi Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
•  Devir/Birleşme Sözleşmesi Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
•  Yıllık Ücret Takibi ve Ödemesi
•  Adres, Unvan, Nevi Değişikliğinin Sicile Kayıt İşlemi
•  İtiraz
•  Avrupa Patent Başvurusu İşlemleri
•  Uluslararası Başvuru İşlemleri
•  Hukuki Danışmanlık
•  TÜBİTAK Teşvik Başvuruları

PATENT/FAYDALI
MODEL BELGESİ

TASARIM

Sizi rakiplerinizden ayırt eden ve farklılaşmanızı sağlayan tasarımlarınızı korumak ve başkaları tarafından kullanılmasını önlemenin en doğru yolu tasarım başvurusu yapmaktır. Tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar koruma elde etmek mümkündür.

•  Başvuru öncesi ön araştırma
•  Başvuru
•  Yenileme işlemi
•  Lisans sözleşmesi hazırlanması ve sicile kayıt işlemi
•  Devir sözleşmesi hazırlanması ve sicile kayıt işlemi
•  Adres, ünvan, nevi değişikliği •  İtiraz •  Hukuki danışmanlık

Islahçılar geliştirdikleri yeni bitki çeşitlerinin korunmasını Islahçı Hakları Koruma başvurusu ile gerçekleştirebilirler. Koruma süresi ıslahçı hakkının tescilinden itibaren yirmi beş yıldır. Bu süre ağaçlar, asmalar ve patates için otuz yıldır.

•  Başvuru
•  Başvurudan belge alma aşamasına kadar yer alan prosedürel işlemler

•  Lisans Sözleşmesi hazırlanması ve sicile kayıt edilmesi
•  Devir-birleşme Sözleşmesi hazırlanması ve sicile kayıt işlemi
•  Yıllık ücret takibi ve ödemesi
•  Adres, ünvan, nevi değişikliğinin sicile kaydı
•  Hukuki danışmanlık

ISLAHÇI HAKKI

ALAN ADLARI

Alan adı, bir web sitesinin İnternet’teki adı ve adresidir. Talep edilen alan adının tahsisi ve koruması için uzman danışmanlık hizmeti tarafımızdan verilmektedir.

•  Araştırma
•  Alan Adı Tahsisi
•  Yenileme Sürelerinin Takibi
•  Alan Adı İtirazları
•  Alan Adı Uyuşmazlıklarına Çözüm