+90 549 2119000 - 2129000 info@alpimpatent.com

Fikri hakların etkin ve geçerli bir şekilde korunması hem büyük şirketler hem de küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için bir gereklilik haline gelmiştir. Fikirlerin bir şirketin en değerli varlığı olduğu göz önünde bulundurulursa, fikri mülkiyetleri korumak için küresel pazarlarda özel bir korumaya ihtiyaç duyulacaktır.

Fikri haklar alanında elde edilen deneyimlerin ardından ALPİM Patent iki ortaklı profesyonel bir kuruluş olarak 2010 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. ALPİM Patent kuruluşundan itibaren patent, marka ve tasarım korumasına ilişkin faaliyet göstermek üzerine odaklanmıştır. ALPİM Patent uluslararası ve güvenilir bir iş ortağı olarak fikri haklarınızın yasal korumasını sağlamayı hedeflemektedir. Yatırımlarını korumak ve fikri haklarını savunmak için yenilikçi şirketlere hukuki destek ve danışmanlık vermektedir.

Alanında tam hizmet veren ALPİM Patent, müvekkillerine deneyimli patent ve marka vekillerinin danışmanlıklarının yanı sıra alanında uzmanlaşmış avukatların hukuki danışmanlığını da sunmaktadır.

Nevzer ALPERTEN

2004 yılında Başkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Nevzer Alperten Özcan 2006 yılından beri Fikri Mülkiyet Hakları alanında çalışmaktadır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi FİSAUM (Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi) programına iştirak eden Nevzer Alperten Özcan, ve 2007 yılından beri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı Patent ve Marka Vekilidir. On yılı aşkın çalışma sürecinde Patent, Marka, Tasarım ve Islahçı Haklarının korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası deneyim elde etmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında birçok toplantı ve eğitime katılım sağlamıştır.

Dilek İMİRLİOĞLU

2005 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Dilek İmirlioğlu, 2007 yılında Rekabet Hukuku üzerine yüksek lisansını tamamlamış, 2017 yılında ise Gazi Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programını bitirmiştir. On yılı aşkın süredir Fikri ve Sınai Haklar konusunda Patent ve Marka Vekili olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda ülkenin çeşitli üniversitelerinde Fikri ve Sınai Haklar alanında dersler vermektedir. Marka Hukuku alanında 10.01.2017 tarihli 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile 556 sayılı KHK düzenlemesini karşılaştırma konusunda yazdığı doktora tezinde ilk olma özelliğini taşımakta olup bu konu üzerinde bir de hukuk kitabı bulunmaktadır.